کابل شبکه

کابل شبکه جهت راه اندازی شبکه های کامپیوتری.
انواع مختلفی از شبکه، سخت افزارهای متفاوتی را هم لازم دارند. اما همه آنها ترکیبات یکسانی دارند: کامپیوتر، سخت افزار (از قبیل کابل ، روتر)، نرم افزار (همانند برنامه های داخل سیستم عامل یا اپلیکیشن های جداگانه) برای هماهنگ ساختن تبادل اطلاعات و یک مسیر ارتباطی برای انتقال اطلاعات از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر.

نمایش یک نتیجه