کابل دیتا

کابل دیتا (data) برای انتقال داده و اطلاعات بین دو دستگاه مورد استفاده قرار می گیرد.
اطلاعاتی که میخواهیم از یک دستگاه الکترونیکی به طور مثال به پرژکتور وارد شده و بر روی صفحه نمایش پخش شود. این اطلاعات میتواند، ویدئو ، عکس، متن، بازی، فایل آموزشی، فایل های پاور پوینت و …. باشد. کابل های دیتای زیادی وجود دارد مانند HDMI, VGA و S-Video که میتوانید در فروشگاه تیوا آنها را بیابید.

نمایش یک نتیجه