کابل تصویری

کابل تصویری جهت انتقال تصویر و گاهاً صوت و تصویر از دستگاه های با ابعاد متفاوت استفاده می شود که میتوانید در فروشگاه تیوا نمونه این کابل ها را ببینید.
هنگامیکه شما یک دستگاه پخش دیجیتال (VCD Player یا DVD Player) را به یک نمایشگر آنالوگ (تلویزیون) متصل می نمایید، داده های دیجیتال در دستگاه دیجیتال به سیگنال آنالوگ تبدیل و بر روی کابلهای صدا یا تصویر به دستگاه نمایشگر رسیده و به نمایش در می آید.

نمایش یک نتیجه