موس

ماوس یا موس ، ابزاری ورودی است که به کاربر اجازه میدهد به اقلام موجود بر روی صفحه تصویر اشاره و آنها را انتخاب کند. ساختار اصلی موس متشکل از یک وسیله کوچک که در دست جای میگیرد و چند دکمه مسطح روی آن است. زیر موس یک بخش جهت یاب ( معمولاً گوی ) قرار دارد. کل این مجموعه نیز بنا به نوع موس به وسیله سیم و یا بدون سیم به کامپیوتر متصل میشود.
انواع متفاوت موس (موشواره) بی سیم و باسیم در فروشگاه تیوا

نمایش یک نتیجه