اسپری تمیز کننده

اسپری تمیز کننده : بد نيست كاربران رايانه دستی بر كامپيوتر‌های خود كشيده و گرد و غبار كار مداوم را از تن و جان آن بزدايند.
اين كار چند حسن دارد. اول اينكه كامپيوتر بيچاره را از آلودگی و گرد و غبار نجات می‌دهيم. حسن ديگرش هم اين است كه با اين اقدام به حفظ سلامت خود نيز كمك كرده‌ايم. چرا كه رايانه و تجهيزات آن نظير موس، كی بورد و… بيش از هر وسيله ديگری در جذب ميكروب، باكتری و ويروس‌های بيماری‌زا مستعد هستند. تحقيقات نشان داده‌اند كه برخی از كيبوردها حتی از بسياری از مكان‌های آلوده، كثيف تر هستند. براساس تحقيقات انجام شده تنها در كيبورد كامپيوتر هزاران ويروس آلوده و ميكروب وجود دارد كه ناقل بيماری‌های بسياری است.
پس اگر تا كنون برای گردگيری كامپيوتر خود اقدام نكرده‌ايد بهتر است دست به كار شده و به جنگ ويروس‌های بيماری‌زايی رويد كه از سر و كول كامپيوترتان بالا می‌رود.

نمایش یک نتیجه