سوئیچ ها قادر هستند یک پرینتر، اسکنر، درگاه usb و... را مشترک سازند

سوئیچ